Information om 'Børn af Galileo'   I 1609 blev Galileo Galilei det første menneske som rettede et teleskop med nattehimlen. Galieo havde selv bygget sit teleskop og det han så formede resten af hans liv og ændrede menneskehedens verdenssyn. Dette projekt søger at give børn i folkeskolens 4.-6. klasse en lignende oplevelse: at bygge sit eget teleskop og se verdensrummet for første gang.

Projektetet vil udvikle en web-baseret, 8-ugers Natur/Teknik undervisningspakke hvor hver elev vil bygge et teleskop af høj optisk kvalitet. Gennem simple øvelser med teleskopet vil eleverne lære grundlæggende brug af et videnskabeligt instrument, optiske principper og de vil få et førstehåndsindtryk af verdensrummet omkring dem. Konstruktion af eget teleskop giver stolthed over personlig succes samt et varigt minde som kan inspirere lang tid efter at undervisningen er slut. Derudover omfatter undervisningspakken besøg af en forsker som holder foredrag om rumforskning og videregiver begejstringen ved at udforske verden ved hjælp af naturvidenskab. Endelig vil et større astronomisk teleskop blive stillet op på skolen og nattehimlen vil blive fremvist af en erfaren amatørastronom. Alle projektets elementer er afstemt med slut- og trin-målene fra Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Natur/Teknik faget.

Efter en indledende definering af undervisningsforløbet gennemføres ialt 40 klasse-forløb med løbende evaluering undervejs. Gennem dette arbejde vil en web-baseret undervisningspakke inkl. teleskop-byggesæt blive udviklet således at alle landets skoler fremover vil kunne benytte den.

Deltagelse for foråret 2009 er booket helt op.

Projektbeskrivelser, powerpoint præsentationer, evalueringer:

Artikler om projekt 'Børn af Galileo':

Projektet støttes økonomisk af:Hvem vi er: Erland Andersen (tidl. fagkonsulent), Carsten Andersen (Bellahøj Skole), Mikael Svalgaard (DTU Fotonik, Koheras A/S).

Alle kommentarer modtages med glæde (klik på et navn ovenfor)! Enhver fejl på denne side er Mikael's ansvar. - Tak for besøget.

Tilbage til forside